Príjazd do vily nie je komplikovaný a zvládne ho akýkoľvek typ vozidla, cesta je asfaltová po celej dĺžke. Nakoľko Google Maps nepozná presnú adresu, odporúčame riadiť sa nasledovným postupom pri prvom príjazde z Bratislavy:

Z R1 zíďte na zjazde Bzenica (km 110) na cestu 65 a pokračujte do dediny Bzenica.

Na križovatke v Bzenici odbočte doprava na cestu 2493.

Asi 1 km po vstupe do Vyhní, po prejdení okolo pivovaru, akvaparku a po tom, ako naľavo prejdete okolo Chaty pod Kamenným morom, pri prvej bytovke pri autobusovej zastávke odbočte doprava.

Za mostíkom odbočte doľava a obíďte bytovku. (Skratka rovno je prejazdná iba pre automobily s vyšším podvozkom.)

Na križovatke tvaru V odbočte doprava, t.j. nechoďte hore kopcom.

Zaparkujte na parkovisku priamo za vilou.