Kontaktná osoba pre správu rezervácií: Blažena Prieložná, blazena.prielozna@stuba.sk, 0918/674646
Kontaktná osoba pre ubytovaných hostí: Veronika Dendišová, 0907/462148
Správca (tajomník FCHPT): Ing. Branislav Pastucha, PhD., branislav.pastucha@stuba.sk