Cenník ubytovania v izbách s vlastnou kúpeľňou (1. poschodie)

 • pre zamestnancov FCHPT STU a ich blízkych rodinných príslušníkov*: 10 eur/noc
 • študenti FCHPT STU: 9 eur/noc
 • pre iných návštevníkov – zamestnancov STU: 17 eur/noc
 • pre iných návštevníkov: 18 eur/noc
 • zviera (pes, mačka)**: 10 eur/noc

Cenník ubytovania v izbách so zdieľanou kúpeľňou (2. poschodie)

 • pre zamestnancov FCHPT STU a ich blízkych rodinných príslušníkov*: 9 eur/noc
 • študenti FCHPT STU: 8 eur/noc
 • pre iných návštevníkov – zamestnancov STU: 14 eur/noc
 • pre iných návštevníkov: 15 eur/noc

Cenník prenájmu celého objektu:

 • pre zamestnanca FCHPT STU: 175 eur/noc
 • pre zamestnanca inej fakulty STU: 300 eur/noc
 • pre iný právny subjekt: 100 eur/h, 700 eur/24h

Cena nezahrňuje miestny poplatok. V zimných mesiacoch december – február sa účtuje príplatok za kúrenie vo výške 10%.

S výnimkou prenájmu celého objektu inému právnemu subjektu musí byť objednávateľom a zároveň jedným z účastníkov pobytu zamestnanec FCHPT STU alebo cudzí návštevník – zamestnanec STU.

Cenník je platný pre rezervácie uskutočnené od 1.2.2024.

Storno poplatky pri zrušení rezervácie:

 • v prípade zrušenia rezervácie pobytu 3 alebo viac dní pred nástupom fakulta vracia 100 % uhradenej sumy.
 • v prípade zrušenia rezervácie pobytu v termíne kratšom ako 3 dni alebo nenastúpenia na pobyt fakulta poplatok nevracia.

Rezervácia sa považuje za stornovanú:

 • v prípade, že do piatich dní od potvrdenia rezervácie objednávateľ pobyt neuhradí,
 • v prípade, že najneskôr jeden deň pred nástupom na pobyt nie je úhrada za pobyt prijatá na účet fakulty.

* manžel, manželka, rodič, dieťa
** zviera možno ubytovať iba v jednej z dvoch určených izieb (č. 1 a č. 5).