Cenník ubytovania v izbách s vlastnou kúpeľňou (1. poschodie)

 • pre zamestnancov, ich blízkych rodinných príslušníkov* a študentov FCHPT STU: 8 eur/noc
 • pre cudzích návštevníkov (vrátane zamestnancov iných fakúlt STU): 15 eur/noc
 • deti do dňa 7. narodenín: bez poplatku
 • zviera (pes, mačka): 5 eur/noc

Cenník ubytovania v izbách so zdieľanou kúpeľňou (2. poschodie)

 • pre zamestnancov, ich blízkych rodinných príslušníkov* a študentov FCHPT STU: 7 eur/noc
 • pre cudzích návštevníkov (vrátane zamestnancov iných fakúlt STU): 12 eur/noc
 • deti do dňa 7. narodenín: bez poplatku

Cenník prenájmu celého objektu:

 • pre zamestnanca FCHPT STU: 150 eur/noc
 • pre zamestnanca inej fakulty STU: 200 eur/noc
 • pre iný právny subjekt: 80 eur/h, max. 500 eur/24h

Storno poplatky pri zrušení rezervácie:

 • v prípade zrušenia rezervácie pobytu 3 alebo viac dní pred nástupom fakulta vracia 100 % uhradenej sumy.
 • v prípade zrušenia rezervácie pobytu v termíne kratšom ako 3 dni alebo nenastúpenia na pobyt fakulta poplatok nevracia.

Rezervácia sa považuje za stornovanú:

 • v prípade, že do piatich dní od potvrdenia rezervácie objednávateľ pobyt neuhradí,
 • v prípade, že najneskôr jeden deň pred nástupom na pobyt nie je úhrada za pobyt prijatá na účet fakulty.

* manžel, manželka, rodič, dieťa