V tejto sekcii Vám ponúkame prehľad zaujímavých miest v okolí vily Margotsy.

Mestský hrad Kremnica

Mestský hrad bol v roku 1970 ako ojedinelá architektonická pamiatka stredovekého osídlenia vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Tvorí ho súbor stavieb zo 14. – 15. stor., chránený dvojitým opevnením, na ktoré sa pripájajú jedny z najzachovalejších… Viac


Vyhnianska kaplnka

Vo Vyhniach boli kedysi vychýrené kúpele, dnes po nich zostalo len zopár stôp. Ich zašlú slávu naďalej pripomína jedinečná kúpeľná kaplnka. Nesie totiž rukopis svetoznámeho architekta Ladislava Hudeca, ktorý zmenil tvár Šanghaja, kde postavil prvý mrakodrap a desiatky… Viac


Hrad Revište

Hrad Revište bol postavený na andezitovej skalnej ostrohe nad pravým brehom Hrona vo výške 314 m. n. m. Hrad dostal svoje dnešné meno podľa zeme Revištka, o ktorej máme prvú písomnú správu už v listine z roku 1228 (terra Ryvchka). V tomto roku získal zem… Viac


Hrad Marcus

Historické osídlenie tohto územia sa datuje do 2. polovice 13. storočia. V tomto období nastala mohutná kolonizácia a osídlenie banských oblastí bohatých na zlato a striebro hlavne nemeckými kolonizátormi. Istý Nemec Glaser Filius Gerhardi de Doplicze doviedol mnoho… Viac


Kalvária v Hliníku nad Hronom

Takmer každé mesto či obec na Slovensku má svoju vlastnú kalváriu. Výnimkou nie je ani Hliník nad Hronom. Kalvária je ukrytá v prekrásnom prostredí tunajších lesov. Areál Kalvárie je pomerne rozsiahly a rozprestiera za cintorínom na neyvsokom vŕšku… Viac